Recordeu que si no esteu dins la ruta de distribució que fem amb la nostre furgoneta isotermica podem enviar a traves d’una ajenència de distribució.

A aquesta foto podeu contemplar les vistes al apropar-nos cap a la nostre granja.

Recordeu que si no esteu dins la ruta de distribució que fem amb la nostre furgoneta isotermica podem […]